Lämpimät onnitteluni taiteilijalle / Erkki Päivärinta täytti 90 vuotta

Taiteilijaystäväni Erkki Päivärinta – työtoverini mainostoimisto SEKistä 1960-70-luvun taitteesta – täytti 90 vuotta jo viime vuoden puolella 8.10.2017.
Mutta hyvin kriittisenä ihmisenä hän ei halunnut mitään hössötystä juuri silloin ympärilleen, joten syntymäpäivän huomiointi julkisesti siirtyi tähän päivään asti.
           Joitakin vuosia sitten vierailin kaksi kertaa hänen luonaan tutustumassa hänen maalauksiinsa hänen kotonaan Helsingissä, Kannelmäessä. Päivärinta kertoi silloin lahjoittaneensa elämäntyönsä Rauman taidemuseolle, ja esitteli siksi minulle vain muutamia töitään.
           Käynnit hänen luonaan ja keskinäiset keskustelut olivat antoisia, vaikka hänen terveytensä oli jo silloin heikentynyt. Kiinnitin erityisesti huomioni hänen pieneen työhuoneeseensa, jonka seinät olivat täynnä miehen tekemiä piirroksia, harjoitelmia, lehtileikkeitä, ajatelmia – ja kaikkea mahdollista visuaalista aineistoa vuosikymmenten ajalta…
           Pyysin häneltä lupaa saada valokuvata miestä omassa kammiossaan ja visuaalisten ajatustensa keskellä. Hän antoi luvan. Niinpä sitten nappasin molemmilla käynneillä sarjan kuvia. Olen koonnut niistä 3.22 min. pituisen stillvideon ja sijoittanut sen YouTubeen.
           Olen antanut videolle nimen The Artist’s Room, ja valinnut sen taustalle mietiskelevää musiikkia: Chopinin sonaatin sellolle ja pianolle.
           Oli hyvin mielenkiintoista nähdä se, miten visuaalisesti rikas virike-ympäristö hänen munkinkammiossaan on, ja kuinka juuri siellä on syntynyt hyvin kurinalaisia, pelkitetettyjä ja puhtaita maalauksia.
           Ja oli mukavaa saada tutustua hänen kotiinsa, jossa Erkki on asunut 1970-luvulta asti, sekä tavata hänen viehättävä wieniläinen taiteilijaystävänsä Elisabeth Breier, ja kuulla heidän kiehtova tarinansa, kuinka he kohtasivat Erkin puolison kuoleman jälkeen…

Erkki Päivärinta lahjoitti Rauman taidemuseolle 53 maalausta lähinnä 1990-luvulta. Museo kertoo nettisivuillaan taiteilijasta seuraavaa: ”Päivärinta on taiteilijana ollut oman tiensä kulkija. Taiteilijan abstraktit ja konstruktivistiset teokset puhuvat omaa modernia ja hillittyä kieltään. Päivärinnan teokset liittyvät tilallisuuteen – hän on suunnitellut maalauksia eri tiloihin ja niinpä useissa teoksissa voi nähdä värin ja valon variaatioita tilassa. Taiteilija on työskennellyt Helsingissä ja Wienissä. Hän on Helsingin taiteilijaseuran ja Taidemaalariliiton jäsen ja hänen teoksiaan on säännöllisesti esitellyt Galleria Be 19 Helsingissä.
           Erkki Päivärinta on sanonut työskentelystään: ”Trendit tulevat ja menevät, tänään in, huomenna out. Yritän pitäytyä oleelliseen, värien keskinäisiin suhteisiin, mystiikkaan, yllätyksiin. Niiden täyteen ymmärtä-miseen ei ihmisikä riitä.”
           Päivärinnan taide perustuu eleettömään minimalistiseen abstraktiin värimaalaukseen. Hän on taiteilijana itseoppinut, mutta saanut vaikutteita pelkistetystä modernismista liittyen arkkitehtuuriin, kuvataiteeseen ja kolmiulotteiseen ilmaisuun. Yksi Päivärintaan suuresti vaikuttanut taiteilija on väriopin kehittäjä, teoreetikko ja kuvataiteilija Josef Albers, jolla on ollut myös muuten suuri vaikutus 1950-60-lukujen moderniin maalaustaiteeseen. Albersin konstruktivismi on useimmiten sommittelultaan pelkistettyä ja värit tarkkaan tutkittuja. Myös Erkki Päivärinnan teoksissa nämä ominaisuudet tulevat keskeisesti esiin.”…

Toivotan Erkki Päivärinnalle vireyttä, voimaa ja elämäniloa, sekä kykyä selviytyä korkean iän ja sairauden tuomista arkipäivän haasteista. Minulle on ilo julkaista tämä pieni kunnianosoitukseni taiteilijalle, joka SEKissä työskenteli painatusasioista vastaavana faktorina, ja joka ei koskaan edes maininnut mitään siitä, mitä hän teki omassa kammiossaan, työpäivien jälkeen taiteen saralla.
           Haluan esittää Erkille lämpimät onnitteluni saavutuksista, joihin hän on yltänyt taiteen tekijänä. Erityisen huomioarvoinen tämä saavutus on siksi,
että SEKissä taiteilijan statusta ja arvostusta nauttivat aikoinaan aivan muut henkilöt – graafiset suunnittelijat ja art directorit.

Erkki Ruuhinen