Joutsan kunnan strategia ja tavoite elinkeinotoiminnan kehittämisessä

Joutsan kuntastrategian suunnittelutyö on käynnistynyt rivakasti.  Huhtikuun ensimmäisenä päivänä — aprillipäivänä, yritystoiminnan kehittämistä pohtiva ryhmä piti ensimmäisen palaverin. Tähän ryhmään kuuluu elinkeinojohtaja Eero Ahola ja maanmittausinsinööri Jari Lämsä, sekä luottamushenkilöistä Terttu Hentinen, Martti Kuitunen, Petteri Ristikangas ja Keijo Suomalainen sekä Erkki Ruuhinen, joka toimii ryhmän puheenjohtajana.

Työryhmän tekeillä olevan selvityksen piiriin kuuluu: kauppa, teollisuus, rakentaminen, palvelut, matkailu ja maatalous, sosiaali- ja hoivapalvelut, sekä keskeiset Joutsaan muuttoa edistävät toimenpiteet, kuten kaavoitus, tontti- asuntokauppa. Arvioinnin kohteena ovat myös Joutsan kunnan asukkailleen tarjoamat mahdollisuudet, palvelut, Joutsan imago ja kunnan viestintä.

Kun puhutaan kuntastrategiasta ja strategian suunnittelusta, koko termi saattaa kuulostaa suuren yleisön korvissa vain herrojen kotkotukselta, jossa tavallisia järkeviä ihmisiä johdetaan joillakin oudoilla käsitteillä johonkin epämieluisaan suuntaan. Yritän siksi arkipäiväistää ja suomentaa tätä asiaa.

Strategian suunnittelun todellinen tehtävä on tuottaa näkemys, ja luoda puitteet ja tavoitteet pitkäjänteiselle työlle ja päätöksenteolle Joutsan yritystoiminnan kehittämisessä. Strategia on näkemys mahdollisuuksista ja tavoitteista, jotka on yhdessä määritelty ja joihin on yhdessä sitouduttu. Strategia on johdonmukaisen päätöksenteon väline. Se on kuin kartta, jonka avulla ohjataan laivaa kohti satamaa. Kunnan strategia ohjaa toimintaa ja päätöksentekoa kohti määriteltyä tavoitetta.

Jos menemme termin alkulähteille, niin käsite strategia on syntynyt kreikankielen sanasta strategos, joka tarkoittaa sotataidon asiantuntijaa. Strategia on puolestaan sodan menestykselliseen johtamiseen kuuluva näkemys, miten toimien sota voidaan voittaa. Strategia on siis aina yksikön johtamiseen liittyvä visio, jonka avulla tavoitellaan parhainta mahdollista menestystä. 

Johtamisessa ei ole aina kyse vain sodan voittamisesta, vaan joskus myös puolustus-taistelusta. Suomessa on juuri vietetty hävityn Suomen sodan päättymisen 200-vuotisjuhlaa, muisteltu Porvoon valtiopäiviä ja Ruotsin vallasta irtautumista. Kun ajattelemme tätä historiallista hetkeä ja hävittyä sotaa, koen suomalaisten häviöstään huolimatta voittaneen. Häviö ja Ruotsista irtautuminen loivat edellytykset kansallisuusaatteen nousulle, kansallisen identiteetin syntymiselle ja sata vuotta myöhemmin Suomen itsenäisyydelle.

Kunnan menestys lepää täysin yritystoiminnan kukoistamisen varassa ja siksi yritysten edustajien näkemys on strategian suunnittelussa tärkeämpi kuin virkamiehen tai päättäjän, joilla kaikilla ei ole henkilökohtaista kokemusta yritystoiminnasta. Mutta vastuu strategian suunnittelusta on aina yleensä yritysten operatiivisella johdolla, joka esittelee näkemykset päätettäviksi hallitukselle. Kunta on periaatteessa aivan samanlainen yksikkö. Siksi päävastuu Joutsassakin on mielestäni virkamiesjohdolla, vaikka strategiatyön organisoinnissa vastuu näyttääkin lepäävän pääasiallisesti luottamushenkilöiden harteilla, ja siksi haluan muistuttaa vastuusuhteista.

Tästä aiheesta näyttää kertyvän pitenpi juttu kuin oli tarkoitus, josta johtuen julkaisen ryhmämme työmuistion vielä erillisenä tämän kirjoituksen jälkeen. Toivottavasti strategiset ajatuksemme johtavat Joutsassa menestyksen tavoitteluun, eivät vain puolustustaisteluun. Suomen talouselämän taivaalle kasautuneet pilvet tuovat työhömme lähes ylivoimaisia vaikeuksia ja vaatimuksia, joiden yli meidän olisi katsottava — ja nähtävä. Voisitko siis lainata meille kristallipalloa? 

Erkki Ruuhinen, kehittämistyöryhmän puheenjohtaja

———

Osallistuin tiiviisti Joutsan kunnan strategiatyöhön vuonna 2009 sekä yritysten toimintaedellytyksiä pohtineen työryhmän puheenjohtajana että valtuuston varapuheenjohtajana. Kunnanhallituksen kokouksessa näin monien työryhmien ja kokousten tuloksena syntyneen ja kunnanjohtajan kirjoittaman koosteen Joutsan kuntastrategiaksi – en ollut tuloksesta kovin innostunut. Tarjouduin kirjoittamaan siitä uuden version ja ehdotukseni hyväksyttiin. Myöhemmin kirjoittamani versio strategiasta myös hyväksyttiin. Mutta aivan loppuun asti keskustan voimanainen – kunnallisneuvos – yritti kampittaa sitä. Jos haluat katsoa miten Joutsan kunta määritteli aikomuksiaan 4.11.2009 niin se selviää tästä pdf-tiedostosta Joutsan strategia. Se ei ole lainkaan hassumpi tuote.