Grafia aikoo julkaista 85v-historiikin

Lähetin tämän moitekirjeen Grafian puheenjohtaja Antero Jokiselle ja hallitukselle luettavaksi Grafian syyskokouksessa 31.10.2017. Kokouksessa käsiteltiin Grafian 85-vuotishistoriikin tilannekatsaus.
            Puheenjohtaja soitti minulle 13.10.2017 ja olin käynyt mielenkiintoisen puhelinkeskustelun hänen kanssaan: Grafian 85-vuotishistoriikin teksteistä, niiden lähteistä, ja siitä ketä historiikkitoimikunta tai historiikin kirjoittaja Satu Jaatinen haastattelee, ja mihin lähteisiin historiikissa nojaudutaan.
            Näkemyserot paljastuivat Satu Jaatisen lähetettyä allekirjoittaneelle tarkistettavaksi ja korjattavaksi lausumia, joita historiikissa minua lainaten aiotaan julkaista.
            Puhelinkeskustelussa, jossa emme löytäneet asiassa yhteisymmärrystä, puheenjohtajan vaatimuksesta sovimme, että kiistanalaiset väittämät esimerkiksi siitä, kuka esitteli Vuoden Huiput -kilpailun ensimmäisenä Grafian hallitukselle, tarkistetaan vaikkapa niin, että allekirjoittanut toimittaa Antero Jokiselle nimilistan henkilöistä, joita historiikkityöryhmä tai Satu Jaatinen voivat haastatella.

Samassa puhelinkeskustelussa myös sovimme, että allekirjoittanut etsii, skannaa, ja lähettää historiikkityöryhmälle, arkistossaan olevat Vuoden Huiput -kilpailun alkuperäiset muistiot. Tein kuten puheenjohtajalle lupasin ja lähetin Grafian historiikkityöryhmälle muistioista 60-sivuisen pdf-tiedoston.
            Allekirjoittanut myös nimesi kolme henkilöä, joita Grafian voisi haastatella. He ovat Vuoden Huiput -kilpailun perustajatyöryhmän jäsenet Noora Siivonen ja Kai Kujasalo, sekä entinen työtoverini copywriter Martti Kirsitie kilpailun perustamisvuodelta.

Tämän lisäksi historiaprojektissa oli jo aiemmin Grafian puolelta toimittu hyvin mielenkiintoisella tavalla yhdistyksen erästä vanhaa jäsentä kohtaan. Siitä muutamia esimerkkejä tiedoksi syyskokouksen edustajille:
            A: Grafia pyysi minua videohaastatteluun, ja annoin suostumukseni saatuani haastattelukysymykset, mutta myöhemmin Grafia perui haastattelun. Arvasin että näin tulee tapahtumaan ja siksi videon teki poikani 16-vuotias tytär jo ennen haastattelun perumista.
            B: Havaintojeni mukaan historiikin kirjoittaja Satu Jaatinen ei ilmeisesti aikonut haastatella allekirjoittanutta lainkaan, ja esitti muutaman kysymyksen vasta sen jälkeen, kun itse otin yhteyttä häneen.
            C: Antero Jokisen puhelinkeskustelussa kertoman mukaan: historiikissa ei aiota julkaista aineistoa, joka käsittelee esimerkiksi Grafian ja GM:n keskinäisiä suhteita, kaksoisjäsenten epäeettistä toimintaa Grafiaa kohtaan, ei yhdistysten yhdistymisneuvotteluja, niiden kariutumista, eikä Grafian valtausyritystä. Dokumenttiaineistoa tästä olin toimittanut Satu Jaatiselle ja Antero Jokiselle.
            D: Muita pieniä huomioita. Kun pyysin Satu Jaatiselta 85v-historiikin sisällyluetteloa, hän kieltäytyi lähettämästä sitä, ja Grafian työryhmän jäsen Marja Seliger ilmoitti viestissään, ettei hän lähetä kenellekään käsikirjoitusta.
            E. Allekirjoittanut tarjoutui tuomaan kaikki Vuoden Huiput -kilpailun alkuperäiset muistiot Grafian toimistossa pidettävään historiikkityöryhmän ja Erkki Ruuhisen väliseen palaveriin katsottaviksi, mutta työryhmä ei ole katsonut palaveria aiheelliseksi.

Koska oli osoittautunut, että Grafian historiasta aiotaan kertoa vain jotain sellaista, joka nuoren ja asiantuntemattoman työryhmän mielestä on julkaisemisen arvoista, mutta mikä kaikilta osin ei ole totta, esitin Grafian syyskokoukselle kolme ehdotusta:
            1. Ehdotin, että syyskokous valitsee historiikkityöryhmään, Antero Jokisen, Katri Soramäen ja Ilkka Kärkkäisen tilalle uudet jäsenet, joilla on tähän työhön riittävän pitkä asiantuntemus Grafian historiasta. Yhdistyksen hallitus on tehnyt virheen nimittäessään historiikkityöryhmän jäsenet. Heistä kenelläkään ei ole riittävää asiantuntemusta Grafian historiasta, jota tämä ohjaustehtävä edellyttää. (Nyt sisältöä arvioi ja valintoja siitä tekee esimerkiksi Antero Jokinen, joka ei ollut syntynyt vielä silloin kun esimerkiksi allekirjoittanut liittyi Grafian jäseneksi, sekä Ilkka Kärkkäinen, jolla on oma intressi estää Grafian ja GM:n välisten asioiden käsittely Grafian historiikissa, ja Katri Soramäki, joka ei edes tunne yhdistyksen historiaa.)
            2. Ehdotin, että Grafian jäsenille, joiden nimet mainitaan historiikissa, on annettava käsikirjoituksen tarkastusmahdollisuus ja huomautusoikeus niihin asiakokonaisuuksiin, joihin heidän lausumansa liittyvät. Näin voidaan helposti välttää tarpeeton kiistely historiikin teksteistä julkisuudessa virheistä kirjan julkaisemisen jälkeen.
            3. Ehdotin, että Grafian syyskokous päättää perustaa Grafian vanhoista jäsenistä kootun historiikin tarkastustyöryhmän, jossa on 5 jäsentä, ja joiden tehtävä on tarkastaa ja hyväksyä historiikin koko aineiston ennen kirjan painokuntoonlaittoa ja julkaisemista. Tarkastajat tulisi valita esimerkiksi entisistä puheenjohtajista. Ja itse entisenä puheenjohtajana suostun tietysti osallistumaan tähän työhön, jos syyskokous näin päättää.
            4. Jos syyskokous ei kannata eikä hyväksy näitä kolmea yllä olevaa ehdotustani, tai katso aiheelliseksi huomioida 60-sivuisessa pdf-muistiossa esittämiäni huomioita Vuoden Huiput -kilpailun perustamisesta, en anna julkaisulupaa lausumieni, töitteni tai kuvieni julkaisemiseen tässä teoksessa. Vaadin myös, että kaikki viittaukset minuun ja töihini poistetaan sekä Grafian historiikki -teoksesta että Grafian “Logo isommalla!” -sivustosta.
            5. Suomen yhdistyslain mukaan, yhdistyksen hallituksen toimintaan kohdistuva moite on käsiteltävä yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa, ja siksi tämä kirje on käsiteltävä Grafian syyskokouksessa 31.10.2017, kokouskutsun esityslistan kohdassa 10.

Ystävällisin terveisin
Erkki Ruuhinen

Olin edellisen kerran osallistunut Grafian vuosikokoukseen vuonna 1996, jonka vuoksi kirjoitin kirjeeni loppuun lyhyen henkilöesittelyn. En ole koskaan tavannut Grafian nykyisiä hallituksen jäseniä, eivätkä he tunne minua. Tässä se on:
Grafian jäsen vuodesta 1965, historian nuorin Grafian puheenjohtaja, Vuoden Huiput -kilpailualoitteen tekijä ja perustajatyöryhmän muistioiden kirjoittaja, ensimmäinen Vuoden Graafikko, toinen Platinahuipulla palkituista, muotoilun taiteilijaprofessoriksi vuonna 1996 nimitetty, kriittinen ex-suunnittelija,
joka pitää Grafian historiikkityöryhmän toimintaa tarkoitushakuisena, historiaa vääristelevänä, ja siksi moitittavana.

—————————————————————————————————————-           

Grafian syyskokous ei kannattanut yllä olevia ehdotuksiani ja siksi
lähetin yhdistyksen asianosaisille 2.11.2017 tämän sähköpostiviestin:
”Julkaisukielto Grafialle.”

Grafian puheenjohtaja Antero Jokinen sekä Grafian historiikkityöryhmän
kaikki jäsenet Katri Soramäki, Marja Seliger, ja Ilkka Kärkkäinen

Koska Grafian syyskokous hylkäsi moitekirjeessä tekemäni kolme ehdotusta Grafian historiikin käsikirjoituksen tarkastamisesta ja tarkastustyöryhmän perustamisesta, eikä Grafian historiikkityöryhmä ole myöskään halunnut tutustua Vuoden Huiput -kilpailun alkuperäisiin muistioihin ja dokumentti-aineistoon, kuten puheenjohtajan kanssa olen 13.10.2017 sopinut, eikä kukaan ole haastatellut henkilöitä, jotka puheenjohtajan vaatimuksesta nimesin:

1. En anna lupaa yhdenkään haastattelulausumani julkaisemiseen Grafian historiikkiteoksessa. 2. Ja kiellän Grafiaa julkaisemasta mitään aineistoa, jota olen toimittanut Satu Jaatiselle. 3. Pyydän että nimeni poistetaan tästä teoksesta sekä kaikki mahdolliset viittaukset minuun. 4. Vaadin myös, että Grafian Logo isommalla -sivustosta poistetaan linkki videoon, jonka poikani tytär on tehnyt, sekä tietysti sen lyhyt teksti. Tässä sivustossa saattaa mahdollisesti olla myös kuvia tai tekstejä, joissa esiintyy nimeni tai töitäni. Pyydän että kaikki aineisto poistetaan.

Ystävällisin terveisin
Erkki Ruuhinen