Ajatuksia muotoilusta

”Luoja tiesi, luodessaan naisen, mikä merkitys on attraktiivisella muotoilulla.” Näin kirjoitin muistiin joskus 90-luvun alussa. Ajattelin käyttää ajatusta myöhemmin, joutuessani puhumaan tai kirjoittamaan muotoilusta. Siitä, mitä muotoilu on.
           Arvaan, että mietelmä herättää naiset, uskonnolliset fundamentalistit ja vapaa-ajattelijat hiomaan kyniään. Ymmärrän hyvin, että sinäkin pidät aiko-mustani huonosti harkittuna, mutta käykäämme silti asiaan käsiksi.
           Haluan osoittaa, mikä on muotoilun tarkoitus, ja miten muotoilu ilmaisee olemustaan luonnossa ja evoluutiossa.
           Luoja – tuo meille tuntematon – joka käynnisti evoluutioksi kutsutun kehityksen tällä planeetalla, tunsi ilmeisen hyvin muotoilun salaperäisen voiman, ja käytti sitä taitavasti hyväkseen.
           Evoluution isä tiesi jo aikojen alussa, kuinka muotoilun voima vaikuttaa. Ja siksi tuo meille tuntematon, liitti muotoilun avulla vastustamattoman viehätysvoiman kaikkiin luomiinsa lajeihin. Ihmisiin ja eläimiin. Lintuihin ja kaloihin. Kukkiin, puihin ja pensaisiin. Mikään laji, yksilö tai yksityiskohta ei jäänyt häneltä huomaamatta. Kaikki hän muotoili hyvin kauniisti, huolellisesti ja tavattoman yksilöllisesti.
           Evoluution isä antoi toisille lajeille muita esteettisemmän muodon, joillekin viehättävän värin ja toisille kauniin äänen. Jokainen laji ja yksilö sai omat yksilölliset ominaispiirteensä. Kukaan ei jäänyt niistä osattomaksi.
           Tuo meille tuntematon, antoi salaperäisen viehätysvoiman jokaiselle lajille ja jokaiselle yksilöille. Niin että ne erottuvat toisistaan. Lisäksi hän antoi niille myös aistit, joiden avulla ne voivat havaita, tuntea ja kokea lajikumppaninsa viehättävyyden. Nähdä kauneuden. Kuulla äänen. Tuntea muodon, ja tunnistaa houkuttelevan tuoksun.

Miksi evoluution isä, antoi kaikille yksilöille ja lajeille tuon salaperäisen voiman? Luultavasti hän halusi varmistaa elämän jatkumisen tällä pienellä planeetalla.
           Mutta miten muotoilun avulla luotu voima vaikuttaa lajien sisällä sukupuolten välillä? Ne ihastuvat toisiinsa ja pariutuvat toistensa kanssa. Saavat jälkeläisiä ja jatkavat lajiaan, ja sukuaan.
           Mitä attraktiivisemmin muotoiltu yksilö on, sitä houkuttelevampi se myös lajikumppaninsa silmissä on. Ja siksi se vetää silloin muita paremmin puoleensa kosijoita, pariutuu ja saa jälkeläisiä.
           Näin siis toimii muotoilu luonnossa. Se on voima evoluutioprosessissa. Sen avulla tapahtuu lajien sisällä parien valinta, kilpailu kumppaneista ja suvun jatkaminen. Kamppailu elintilasta ja parhaista elinolosuhteista.
           Muotoilu ei ole siis ollut vain ihmisen keksintöä. Vaikka perinteisen käsityksen mukaan muotoilu alkoi vasta ihmisen oman kehityksen varhaisvaiheessa. Silloin kun he tietoisesti etsivät muotoa käyttöesineille, vaatteille ja aseille. Tai liittivät mystisiä voimia uskonnolliseen kulttiesineistöön. Tätä perinnettä on jatkettu tuhansia vuosia eri kulttuureissa. Näin muotoja on hiottu yhä pitemmälle.

Mutta millainen voima muotoilu on luonnossa ja evoluutioprosessissa? Muotoilu on visuaalista viestintää ja tämä muotoilun ominaisuus näyttäytyy erityisen selvästi luonnossa.
           Hirvet eivät kasvata komeita sarviaan turhaan. Niillä on aina tarkoitus. Ne ovat välineitä taistelussa lauman johtajuudesta, mutta ne ovat myös luonnon muovaamia välineitä viestinnässä. Nuoren, yksipiikkisen uroksen, on turha haastaa kamppailuun suurisarvista sonnia, taisteltaessa lauman naaraista.
           Uroslinnut eivät kasvata värikästä höyhenpukuaan ja laula kauniisti vain huvin vuoksi. Ne haluavat näyttää muita koiraita kookkaammilta ja komeammilta kilpailtaessa naaraiden suosiosta, pesäpaikoista ja omasta reviiristä.
           Jopa kukat toimivat itsekkäästi kukkiessaan. Mitä isommat kukat yksilö pystyy kasvattamaan, sitä paremmin se vetää puoleensa hyönteisiä, jotka mettä kerätessään toimivat samalla kukan pölyttäjinä ja suvun jatkajina. Näin kookkaimmat ja visuaalisesti houkuttelevimmat kukat pystyvät jatkamaan sukuaan muita lajitovereitaan paremmin.

Muotoilu on siis väline viestinnässä. Värin ja muodon, äänen ja tuoksun, liikkeen ja käyttäytymisen avulla yksilöt erottuvat toisista yksilöistä. Näiden ominaisuuksien avulla ne identifioituvat yksilöiksi ja erottuvat lajitovereistaan.
           Muotoilu on siis aina olemukseltaan viestintää. Erottumisen väline. Muotoilun tehtävä on parantaa yksilöiden elinmahdollisuuksia kilpailutilanteessa. Kykyä selviytyä muita paremmin hengissä
           Tähän ajatukseen perustuu myös yritysten tuotesuunnittelu ja muotoilu. Sen tehtävä on identifioida tuote ja tehdä se kaupallisesti houkuttelevaksi. Muita houkuttelevammaksi. Näin siis kimalaiset – tuotteesta kiinnostuneet ihmiset – pörräävät sen ympärillä ja lopulta ostavat sen.
           Mutta mitä muotoilu on? Se on muodon, värin, ajatusten ja visuaalisen idean luomaa sisältöä ja esteettistä lisäarvoa tuotteissa ja pakkauksissa. Tai yrityksen esitteissä, mainonnassa ja nettisivuilla. Tai yrityksen toimitiloissa ja myyntipisteissä.
           Muotoilu ei ole kuitenkaan vain pelkkää estetiikkaa, joka ratkaistaan muodoilla ja väreillä, vaan paljon muuta. Muotoilu on ajattelua. Se on tietoa ja ilmaisutaitoa.
Se on yrityksen ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä. Uusien mahdollisuuksien tunnistamista. Oivaltamista, näkemistä ja hyödyntämistä.

Muotoilu ei ole kuitenkaan yritystoiminnan päämäärä ja arvo sinänsä. Se on väline, jonka avulla yritys voi parantaa tuotteittensa laatua ja kiinnosta-vuutta sekä omaa kilpailukykyään.
           Muotoilulla on hyvin monta tehtävää ja monta ulottuvuutta. Muotoilun kohteena voi olla yksittäinen tuote tai koko yritys. Tai yrityksen strategia ja toimintamalli. Kun muotoilun kohteena on koko yritys, silloin puhumme yrityskuvan suunnittelusta ja muotoilusta.
           Kun kohteena on vain yksittäinen tuote, silloin puhumme tuotesuunnit-telusta ja tuotteen muotoilusta. Mainonnan suunnittelussa on aina kysymys yrityksen ja tuotteen viestinnän muotoilusta. Mainonnasta puhuttaessa meillä puhutaan aivan liian usein vain ideasta ja sanomasta, mutta ei lainkaan muotoilusta. Vaikka mainonnan suunnittelu on luonteeltaan yritys- ja tuote-kuvan muotoilua.
           Minun mielestäni mainonnan strateginen suunnittelu ja konseptien suunnittelu on myös muotoilua. Niiden avulla luodaan edellytykset yrityksen mainonnan linjalle sekä yksittäisille ratkaisuille.
           Siksi mainonta tulisi aina nähdä nykyistä tietoisemmin yrityskuvan muotoiluna. Aivan samoin kuin kaikki esitteet, painotuotteet ja nettisivustot. Ne kaikki ovat yrityskuvan todellista muotoilu
           Yrityskuva ei ole koskaan pelkästään vain tunnus tai logo, tai uudet värit ja typografia, vaan yrityksen kaikesta viestinnästä ja toiminnasta syntyvä kuva yrityksestä.
           Tämä näkemys tarkoittaa sitä, että yrityskuva on paljon laajempi käsite kuin yrityksen uusi nimi tai logo. Vaikka toistuvasti näemme medioissa uutisia otsikolla: yritys x uudisti kuvansa, kun kyse on pelkästään uudesta logosta.
           Uutinen kertoo jotain hyvin olennaista sekä toimittajien tiedoista että suomalaisesta muotoiluajattelusta.

Mutta mitä yrityskuvan muotoilu itse asiassa on? Vastaan lyhyesti.
           Muotoilun tavoite on identifioida yritys ja luoda sille helposti tunnistettavat kasvot. Ja parantaa sen imagoa ja kilpailuasemaa markkinoilla. Muotoilun avulla parhaat yritykset ja tuotteet erottuvat aina heikommin muotoilluista lajitovereistaan.
           Muotoilu on yritysjohdolle strateginen väline kaupallisessa kilpailussa. Se on loistava väline viestinnässä.
           Muotoilulla on tärkeä rooli myös ihmisten omassa elämässä. Tänäkin iltana kymmenet tuhannet naiset muotoilevat olemustaan. Meikkaavat kasvonsa, sonnustautuvat houkutteleviin hepeniinsä ja suuntaavat katseensa kohti kaupungin valoja. Ja miehet puunaavat autonsa, sipaisevat partavettä poskilleen ja suuntaavat katseensa kohti soidinaluetta.
           Toivotan heille kaikille menestystä.

Erkki Ruuhinen, designer, emer.art.prof.

PS. Tämä Ajatuksia muotoilusta -artikkeli on julkaistu
aiemmin kirjassa Suomalainen Design vuonna 2008.