Erkki Ruuhinen Posters: Palkittuja julisteita ja suunnittelijan ajatuksia julistesuunnittelusta

Olen avannut vuoden vaihteessa uuden nettijulkaisun, jonka nimi on Posters, ja tarkemmin määriteltynä: Erkki Ruuhinen Posters: Palkittuja julisteita ja ajatuksia julistesuunnittelusta. Tässä nettijulkaisussa on 232 sivua. Esittelen siinä julisteita eri vuosikymmeniltä ja kerron suunnitteluajattelusta, joka julisteisiin liittyy, ja josta alan viralliset asiantuntijat, kuten Ulla Aartomaa, Kari Savolainen ja Kaj Kalin eivät koskaan puhu mitään. Suunnitteluajattelu on heille ilmeisesti täysin vierasta. He kiinnittävät julisteissa huomion vain julisteiden ulkoiseen olemukseen, eivät niiden sisältöön, ajatteluun ja julisteden viestintästrategiaan.

Suunnittelussa tärkeintä on aina viestintästrateginen ajattelu, tavoite ja konsepti, jolla tavoitteeseen pyritään, sekä ajattelun ja visuaalisen konseptin laatu. Ja siksi suunnittelijana haluan julkaisussani esittää tästä aiheesta omia huomioitani. Uusi julkaisuni löytyy sivustoni osiosta Posters.

Lahden Julistemuseo perustettiin vuonna 1975 ja täyttää tänä vuonna jo 40 vuotta. Juhlanvuoden kunniaksi museo julkaisi jo vuonna 2013 Julisteita Suomesta -kirjan, jonka tekijät ovat Ulla Aartomaa ja Kari Savolainen. Sen esitteli Helsingin Sanomissa 20.1.2014 Kaj Kalin. Vaikka tämä julkaisu ei ole tutkimus suomalaisen julisteen historiasta, olin yllättynyt siitä tavasta, jolla kirjan toimituskunta muistaa, huomioi, painottaa ja arvioi suomalaisia julisteita ja esittelee suunnittelijoita. Siksi päätin omassa nettijulkaisussani esittää hiukan kritiikkiä myös tästä julistekirjasta.

Toivottavasti minun nettijulkaisuni Posters valottaa Ulla Aartomaalle, Kari Savolaiselle ja Kaj Kalinille julisteista ja julistesuunnittelusta hiukan sitä, mikä heille on suunnittelussa täysin vierasta. Ja toivottavasti huomioni piristävät keskustelua suomalaisen julisteen historiasta, kehityksestä ja julistesuunnittelun ajattelusta Suomessa. Linkki julkaisuuni löytyy alavalikosta.

Erkki Ruuhinen 31.12.2014